Jessi - 1rok, nová videa / 1year old, news videos

16.01.2012 11:31

Jessi oslavil 7.12. 2011 1.narozeniny, chystáme se na zdravotní vyšetření. Na jaře začne s výcvikem agility, prozatím děláme různé přípravy - trénink na zóny, poslování, skoky, otočky, .... a věnujeme se hlavna výcviku poslušnosti/obedience.

Jessi is 12months old, we are planing health examination (eyes and hips). In the spring we start agility training, now we are preparing for it and we are training obedience.

 

12-měsíců - trénink chůze / 12months - heelwork trainink

www.youtube.com/watch?v=GjftNN8BBx4&list=UU2Aw3Num5gOQ5pr0jnAsEJw&index=2&feature=plcp

11 měsíců - triky / 11months - tricks

www.youtube.com/watch?v=pPPWmDbEtsA&list=UU2Aw3Num5gOQ5pr0jnAsEJw&index=3&feature=plcp

9-10měsíců (poslušnost a triky) / 10months - obedience nad tricks for agility

www.youtube.com/watch?v=SWQPh67w8f4&list=UU2Aw3Num5gOQ5pr0jnAsEJw&index=8&feature=plcp

 

Vyhledávání